Tjänster

Föreläsningar och utbildningar

Vi erbjuder många olika slags föreläsningar och utbildningar. Det gemensamma syftet med dem är att öka förståelsen om de mekanismer som ofta ligger bakom gängtillhörighet, men också att sprida hopp om att det är möjligt att komma ur ett hopplöst läge, att man alltid kan göra nya val, söka hjälp och fortsätta kämpa.

Vi erbjuder också informationsträffar till myndigheter om den problematik som våra klienter har för att myndigheterna ska ha möjlighet att utveckla lämpliga strategier och riktlinjer inom dessa områden samt i syfte att påverka till andra lämpliga åtgärder. Passus strävar efter att ha en kontaktperson inom varje berörd myndighet för att underlätta samarbetet kring klienter.

Hör gärna av er så kan vi anpassa utbildningen till er, ni når oss på mail passus@fryshuset.se