Stöd för dig

.

 

Fryshuset anhoriga

 

Söker du kontakt med oss möter du först en av våra klientcoacher. Första mötet syftar till att vi ska få klarhet i vilken slags situation du befinner dig i. Vad för typ av stöd du behöver, om det finns en hotbild på dig, vilket socialt nätverk som finns runt dig osv.

Om vi kommer överens om att Passus kan erbjuda rätt stöd för dig, upprättar vi tillsammans en personlig utvecklingsplan. Utvecklingsplanen ligger till grund för det fortsatta arbetet och kommer att följa som en röd tråd genom hela processen. Våra coacher är bland annat utbildade inom Kriminalitet som livsstil, MI-metoden, kris- och konflikthantering. Vi har även verksamhetsledare, kuratorer och samordnare med i teamet.

Ingen persons situation är lik den andras och därför är allt stöd vi erbjuder anpassat till just dina behov och önskemål! Ring därför så kommer vi överens om hur vi går vidare. Vårt nummer är
08-691 72 60.