Hjälp oss att hjälpa

.

De pengar som Fryshuset kan få in från sponsorer och generösa privatpersoner är pengar som vi kan satsa på att möta ett behov här och nu. Där vet vi att om vi kan gå in med insatser direkt har vi möjlighet att förhindra en destruktiv utveckling som involverar unga innan den gått för långt. Samtidigt sparar vi på samhällets resurser!

Fryshusets verksamheter finansieras i dag genom bidrag från stiftelser, fonder och skolpengen. Men även genom försäljning av tjänster som utbildningar, föreläsningar, Stockholms stad, Göteborgs stad och Malmö stad. Och genom sponsring från generösa företag och engagerade privatpersoner.
Läs mer om att bli sponsor, att arbeta som volontär eller köp av tjänster.

 

För att ge en gåva

Plusgiro 90 02 76-7 eller bankgiro 900-2767. Märk inbetalningen med ”Gåva Passus”.

logo90konto