Anhörigstöd

Inte sällan behöver du som anhöriga rådgivning, vägledning och stöd. Vanliga frågor är hur jag som anhörig kan förhindra att mitt barn dras in i kriminalitet. Hur kan jag som anhöriga motivera mitt barn att sluta begå brott.

Målet är då att, tillsammans med dig som anhörig, försöka få stopp på den ungas kriminella karriär. Metoderna varierar men basen är  rådgivande och stödjande samtal.

Ofta behöver anhöriga även hjälp med att bearbeta sina upplevelser kring situationen. I samband med ett avhopp kan Passus hjälpa klienten och de anhöriga att återknyta de kontakter som klienten tidigare har valt bort eller straffat ut sig från under sin tid som kriminell. Anhöriga kan behöva hjälp med konfliktneutralisering, bearbetning och rådgivning.

Anhörigstöd är en viktig del i arbetet mot rekrytering till kriminella nätverk. De ungdomar vars anhöriga söker rådgivning och stöd har en bättre prognos att låta bli att gå med och/eller att snabbt ta sig ur.

Skriv till passus@fryshuset.se om du vill prata om t.ex. ditt barn eller din partners behov av stöd.

Vi erbjuder även
Konsekvenssamtal för ungdomar på väg in i kriminalitet. Samtalen innebär att den unga under ett eller en serie av samtal träffar en klientcoach och lyssnar på dennes personliga upplevelser och de konsekvenser som följer av att leva i kriminalitet.

Samtalen kretsar även kring framtiden och möjligheten att göra konstruktiva val. Det förflutna kan man aldrig förändra men våra framtida val kan vi vara med och påverka.

Mötena sker på initiativ av dig som anhörig men kan även initieras av skolpersonal, socialtjänst eller rättsväsendet.