Passus

Stöttar människor till ett liv bortom gängen

 

Passus finns under Fryshusets paraply och arbetar med avhopp från kriminella gemenskaper, hjälper till med återanpassning till samhället, stödjer anhöriga till unga på väg in i kriminalitet.

Vi håller utbildningar, ger handledning och har kvalificerade kontaktpersoner. I vår arbetsgrupp ingår  klientcoacher,  samordnare, verksamhetsledare och terapeut.
.
Passus anställda har tillsammans en bred kompetens och en mångårig erfarenhet av att ha arbetat inom området.
.
Ring oss på tel.nr. 08-691 72 60 för att få veta mer eller skicka ett e-brev till passus@fryshuset.se