Passus

Stöttar människor till ett liv bortom gängen

Passus verksamhet är till för dig som lever ett kriminellt liv och vill lämna detta. Flera av de som jobbar på Passus har själva erfarenhet från en kriminell livsstil och hjälper nu andra utifrån sina erfarenheter.

Passus arbetar med:
– att hjälpa människor som vill lämna en kriminell livsstil och kriminella gemenskaper
– att stötta anhöriga till unga på väg in i kriminalitet
– att utbilda och handleda yrkesgrupper, myndigheter och organisationer som arbetar med dessa ungdomar
– att handleda och informera anhöriga

Varför finns Passus och varför ska du ta kontakt med oss? Du har bara ett liv och det är ditt. Tillsammans med oss kan du göra en bestående förändring i ditt liv och lämna det destruktiva livet bakom dig. Det är aldrig försent. Det går alltid att komma igen.

Vad händer när du tar kontakt?
– Du får ett personligt möte så snart som möjligt.
– Du får en kontaktperson som du kan nå 24 timmar per dygn.
– Du kan få hjälp vid kontakter med olika myndigheter.
– Du kan få hjälp att återskapa dina sociala relationer och forma en ny tillvaro.

Om du vill komma i kontakt med oss tveka inte att maila oss – passus@fryshuset.se eller ring oss på 08-691 72 60

Anhörigstöd

Inte sällan behöver du som anhöriga rådgivning, vägledning och stöd. Vanliga frågor är hur jag som anhörig kan förhindra att mitt barn dras in i kriminalitet. Hur kan jag som anhöriga motivera mitt barn att sluta begå brott.

Målet är då att, tillsammans med dig som anhörig, försöka få stopp på den ungas kriminella karriär. Metoderna varierar men basen är  rådgivande och stödjande samtal.

Ofta behöver anhöriga även hjälp med att bearbeta sina upplevelser kring situationen. I samband med ett avhopp kan Passus hjälpa klienten och de anhöriga att återknyta de kontakter som klienten tidigare har valt bort eller straffat ut sig från under sin tid som kriminell. Anhöriga kan behöva hjälp med konfliktneutralisering, bearbetning och rådgivning.

Anhörigstöd är en viktig del i arbetet mot rekrytering till kriminella nätverk. De ungdomar vars anhöriga söker rådgivning och stöd har en bättre prognos att låta bli att gå med och/eller att snabbt ta sig ur.

Vi erbjuder även
Konsekvenssamtal för ungdomar på väg in i kriminalitet. Samtalen innebär att den unga under ett eller en serie av samtal träffar en klientcoach och lyssnar på dennes personliga upplevelser och de konsekvenser som följer av att leva i kriminalitet. Samtalen kretsar även kring framtiden och möjligheten att göra konstruktiva val. Det förflutna kan man aldrig förändra men våra framtida val kan vi vara med och påverka. Mötena sker på initiativ av dig som anhörig men kan även initieras av skolpersonal, socialtjänst eller rättsväsendet.

Önskar du komma i kontakt med oss för samtal?
Hos oss erbjuds du stödsamtal antingen via telefon eller om du vill besöka oss i Stockholm. Har du önskemål om att få vara anonym så har vi den möjligheten. Vi som arbetar med anhörigstöd har gedigen utbildning och har jobbat inom området i flera år. Vi har även gruppverksamhet för anhöriga.

Om du är anhörig och önskar stöd maila oss på passus@fryshuset.se. Beskriv gärna kortfattat din situation och skriv ”Anhörigstöd” i rubriken.

Läs vidare: Tips till dig som anhörig

Föreläsningar, utbildningar och handledning

Vi erbjuder många olika slags föreläsningar och utbildningar. Det gemensamma syftet med dem är att öka förståelsen om de mekanismer som ofta ligger bakom gängtillhörighet, men också att sprida hopp om att det är möjligt att komma ur ett hopplöst läge, att man alltid kan göra nya val, söka hjälp och fortsätta kämpa.

Vi erbjuder också informationsträffar till myndigheter om den problematik som våra klienter har för att myndigheterna ska ha möjlighet att utveckla lämpliga strategier och riktlinjer inom dessa områden samt i syfte att påverka till andra lämpliga åtgärder.

Passus strävar efter att ha en kontaktperson inom varje berörd myndighet för att underlätta samarbetet kring klienter.

Vi kan också erbjuda handledning för personer som kommer i kontakt med vål målgrupp. Handledningen kan ske individuellt eller i grupp.

Hör gärna av er så kan vi anpassa utbildningen till er, ni når oss på mail passus@fryshuset.se

Läs vidare: Vår metod