Stöd för dig

Fryshuset anhoriga

Söker du kontakt med oss möter du först en av våra klientcoacher. Första mötet syftar till att ge oss klarhet i vilken slags situation du befinner dig i; vad behöver du för stöd, finns det en hotbild på dig, ditt socialt nätverk och så vidare.

Om vi kommer överens om att Passus kan erbjuda dig rätt stöd upprättar vi tillsammans en personlig utvecklingsplan. Utvecklingsplanen ligger till grund för det fortsatta arbetet och kommer att följa som en röd tråd genom hela din process. Våra coacher är bland annat utbildade inom Kriminalitet som livsstil, MI-metoden, kris- och konflikthantering. Vårt team består även av verksamhetsledare, kuratorer och samordnare.

Ring oss på 08-691 72 60 för att höra hur vi bäst kan hjälpa dig!