Behandlingsprogram Kriminalitet som livsstil

 

Ett behandlingsprogram för den som vill bryta upp från en kriminell livsstil.

Passus är licenserade ledare för behandlingsprogrammet Kriminalitet som livsstil. Programmet bygger på en teori av kriminologen Glenn D. Walters och är utformat i Sverige av Gunnar Bergström. Det har använts med gott resultat inom verksamheter i både Sverige, Norge, Danmark och Finland. I Kriminalitet som livsstil arbetar vi med drivkrafterna till kriminalitet och det som får många att återfalla i kriminalitet – sitt kriminella tankemönster.

Kriminalitet som livsstil innehåller avsnitt med värderingsövningar, väga för- och nackdelar med brott, problemlösning, utmana kriminella tankar, självbild och världsbild. Målet är att deltagarna får de verktyg som behövs för att överge den kriminella livsstilen.

Vi arbetar oftast och helst individuellt men kan vid förfrågningar även arbeta i grupp. Meningen är att lära känna sig själv och träna på det som kommer att krävas i framtiden- att möta andra på ett respektfullt sätt och att själv bli respektfullt bemött.

Varje träff varar ca 1 – 1,5 timme. Ibland får man uppgifter mellan träffarna som tas upp nästa träff.

Kontakta oss så berättar vi mer

Telefon 08 – 691 72 82

E-post passus@fryshuset.se